Заплануйте автосервіс сьогодні

Ми пропонуємо повний спектр автомобільних послуг у Києві. Водите ви легковий автомобіль або позашляховик, наші механіки прагнуть переконатися, що ваш автомобіль буде працювати якнайкраще, перш ніж покинути наш автосервіс.

ДВС

ГРМ

механізм, що забезпечує впуск і випуск робочого тіла в двигунах внутрішнього згоряння. Механізм контролює процес наповнення циліндрів паливно-повітряною сумішшю за допомогою своєчасного відкриття впускного клапана на такті впуску. Також ГРМ контролює видалення вже відпрацьованих газів із внутрішньої камери згоряння — для цього відкривається випускний клапан на такті випуску. Найчастіше складається з розподільного вала — або декількох валів — і механізмів приводу до них, клапанів.

Рівень натягу ременя і його загальний стан — один із факторів, які найчастіше перевіряють під час технічного обслуговування автомобіля. Періодичність перевірки залежить від конкретної марки і моделі машини. Процедура контролю натягу ременя ГРМ: двигун оглядають, знімають захисний чохол із ременя, після чого останній перевіряють на скручування. Під час цієї маніпуляції він не повинен провертатися більш ніж на 90 градусів. В іншому разі ремінь натягується за допомогою спеціального обладнання.

Ознаки, що настав час міняти ремінь ГРМ

 1. Вік ременя
 2. Видимі пошкодження
 3. Збої в системі запалювання
 4. Потьоки мастила з-під кожуха ГРМ
 5. Якщо стартер крутиться, а мотор не запускається

 

зв’язатися з фахівцем →

Система запалювання — це сукупність усіх приладів і пристроїв, що забезпечують появу електричної іскри, яка запалює паливоповітряну суміш у двигуні внутрішнього згоряння в потрібний момент. Ця система є частиною. Попри відмінності в конструкції можна виділити такий загальний устрій системи запалювання:
 1. Замок запалювання (вимикач запалювання);
 2. Джерело живлення (автомобільний генератор і акумуляторна батарея);
 3. Накопичувач енергії (котушка запалювання);
 4. Пристрій розподілу енергії по циліндрах (механічний розподільник або електронний блок управління);
 5. Високовольтні дроти;
 6. Свічки запалювання
Несправності Несправності в системі запалювання можуть бути причинами утрудненого пуску двигуна, нестійкої його роботи на холостому ходу (двигун глухне), перебоїв на всіх режимах роботи, втрати потужності двигуна (двигун погано тягне) і підвищеної витрати палива. зв’язатися з фахівцем →
Система відчищення ОГ Вихлопна система — система випуску відпрацьованих газів. Включає випускний колектор, каталітичний конвертер і глушник.Вихлопна система автомобіля розробляється інженерами таким чином, щоб звести до мінімуму скупчення шкідливих газів усередині двигуна. Випускний колектор примикає безпосередньо до двигуна. Відпрацьовані після вибуху в циліндрі вихлопні гази потрапляють безпосередньо сюди. Далі, як правило, знаходиться один з каталізаторів, в якому відбувається процес розкладання шкідливих речовин на менш токсичні речовини і воду. Далі розташована система вихлопних труб, яка може відрізнятися залежно від технічних особливостей автомобіля, об’єму і типу двигуна. Далі знаходиться глушник, або резонатор. Він мінімізує звук вихлопу внаслідок накладення звукових хвиль. Перед глушником може розташовуватися ще один каталізатор (його наявність/відсутність безпосередньо залежить від типу і особливостей вихлопної системи конкретного автомобіля). Наконечник вихлопної труби — естетичний елемент вихлопної системи. Це видима частина, яку за необхідності можна змінити. Коли слід негайно вирішувати питання з ремонтом вихлопної системи? Якщо:
 • у процесі експлуатації авто чути гучне ревіння;
 • рівень витрати палива без видимих причин став збільшуватися;
 • робота двигуна перестала відрізнятися стабільністю;
 • Втрата потужності;
зв’язатися з фахівцем →

Система змащення двигуна

Кожен двигун потребує змащення, тому моторне мастило — один з основних витратних матеріалів, який завжди є в запасі в автомобіліста. Про те, навіщо потрібно змащувати мотор, як влаштована і як працює система змащення сучасного двигуна, а також про її обслуговування та основні несправності — читайте в цій статті.

Система змащення двигуна містить кілька основних компонентів:

 1. Масляний піддон картера;
 2.  Масляний насос;
 3.  Масляний фільтр;
 4.  Датчики тиску і температури масла;
 5.  Датчики давления и температуры масла;
 6.  Редукційні (перепускні) клапани;
 7.  Масляна магістраль і масляні канали.

связаться со специалистом →

Ходовая

Стабилизатор, крепление связаться со специалистом →
Шарнирные элементы связаться со специалистом →
Ступица колеса, составляющие связаться со специалистом →

Тормозная система

Барабанные тормоза связаться со специалистом →
Суппорт тормозной связаться со специалистом →

Рулевое упавление

Тяги и наконечники связаться со специалистом →

ТО

Замена масла двигателя

связаться со специалистом →

Замена масла дифференциала

связаться со специалистом →

Замена жидкости ГУР

связаться со специалистом →

Замена тормозной жидкости

связаться со специалистом →

Замена фильтра салона

связаться со специалистом →

Замена аккумулятора

связаться со специалистом →

Автодиагностика

ДВЗ

ГРМ — механізм, що забезпечує впуск і випуск робочого тіла в двигунах внутрішнього згоряння. Механізм контролює процес наповнення циліндрів паливно-повітряною сумішшю за допомогою своєчасного відкриття впускного клапана на такті впуску. Також ГРМ контролює видалення вже відпрацьованих газів із внутрішньої камери згоряння — для цього відкривається випускний клапан на такті випуску. Найчастіше складається з розподільного вала — або декількох валів — і механізмів приводу до них, клапанів.

Рівень натягу ременя і його загальний стан — один із факторів, який найчастіше перевіряють під час технічного обслуговування автомобіля. Періодичність перевірки залежить від конкретної марки і моделі машини. Процедура контролю натягу ременя ГРМ: двигун оглядають, знімають захисний чохол із ременя, після чого останній перевіряють на скручування. Під час цієї маніпуляції він не повинен провертатися більш ніж на 90 градусів. В іншому разі ремінь натягується за допомогою спеціального обладнання.

Ознаки, що пора міняти ремінь ГРМ

 1. Вік ременя
 2. Видимі пошкодження
 3. Збої в системі запалювання
 4. Потьоки мастила з-під кожуха ГРМ
 5. Якщо стартер крутиться, а мотор не запускається

зв’язатися з фахівцем →

Система зажигания — это совокупность всех приборов и устройств, обеспечивающих появление электрической искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в двигателя внутреннего сгорания в нужный момент. Эта система является частью. Не смотря на различия в конструкции можно выделить следующее общее устройство системы зажигания:
 1. Замок зажигания (выключатель зажигания)
 2. Источник питания (автомобильный генератор и аккумуляторная батарея);
 3. Накопитель энергии (катушка зажигания);
 4. Устройство распределения энергии по цилиндрам (механический распределитель или электронный блок управления);
 5. Высоковольтные провода;
 6. Cвечи зажигания
Неисправности Неисправности в системе зажигания могут являться причинами затрудненного пуска двигателя, неустойчивой его работы на холостом ходу (двигатель глохнет), перебоев на всех режимах работы, потери мощности двигателя (двигатель плохо тянет) и повышенного расхода топлива связаться со специалистом →
Система отчиски ОГ Выхлопная система — система выпуска отработанных газов. Включает выпускной коллектор, каталитический конвертер и глушитель.Выхлопная система автомобиля разрабатывается инженерами таким образом, чтобы свести к минимуму скопление вредных газов внутри двигателя. Выпускной коллектор примыкает непосредственно к двигателю. Отработанные после взрыва в цилиндре выхлопные газы попадают непосредственно сюда. Дальше, как правило, находится один из катализаторов, в котором происходит процесс разложения вредных веществ на менее токсичные вещества и воду. Дальше расположена система выхлопных труб, которая может отличаться в зависимости от технических особенностей автомобиля, объема и типа двигателя. Далее находится глушитель, или резонатор. Он минимизирует звук выхлопа вследствие наложения звуковых волн. Перед глушителем может располагаться еще один катализатор (его наличие/отсутствие напрямую зависит от типа и особенностей выхлопной системы конкретного автомобиля). Наконечник выхлопной трубы — эстетический элемент выхлопной системы. Это видимая часть, которую при необходимости можно сменить. Когда следует незамедлительно решать вопрос с ремонтом выхлопной системы? Если:
 • в процессе эксплуатации авто слышен громкий рев;
 • уровень расхода топлива без видимых причин стал увеличиваться;
 • работа двигателя перестала отличаться стабильностью;
 • Потеря мощности.
связаться со специалистом →
Система смазки двигателя Каждый двигатель нуждается в смазке, поэтому моторное масло — один из основных расходных материалов, который всегда есть в запасе у автомобилиста. О том, зачем нужно смазывать мотор, как устроена и как работает система смазки современного двигателя, а также об ее обслуживании и основных неисправностях — читайте в этой статье. Система смазки двигателя содержит несколько основных компонентов:
 1.  Масляный поддон картера;
 2.  Масляный насос;
 3.  Масляный фильтр;
 4. Масляный радиатор (не во всех моторах);
 5.  Датчики давления и температуры масла;
 6.  Редукционные (перепускные) клапаны;
 7.  Масляная магистраль и масляные каналы.
связаться со специалистом →

Гальмівна система

Кермове керування

Україна, Київ,

Петропавлівська Борщагівка,

Велика Окружна дорога 4 Г,

АВТОКООПЕРАТИВ ДУБКИ -1

Бокс 320

Пн-Пт: 09:00 — 18:00

Сб: 09:00 — 17:00

Вс: Вихідний

Віталій Євгенович

+38 097 662 59 33

[email protected]

Наші послуги

ДВЗ

Ходова

Гальмівна система

Рульове управління

Планове ТО

Комплексна діагностика

Компьютерная диагностика

популярні категорії

Діагностика ходової

Комплексна діагностика

Комп’ютерна діагностика

Заміна мастила двигуна

Заміна масла АКПП

Заміна рідини ГУР

©KiloMetr, 2020 -Спеціалізований автосервіс. Всі права захищені